Polgári jog:

Ezt a honlapot a Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16754 számon nyilvántartott iroda tartja fenn.

• adásvételi szerződések;

• ajándékozási szerződések;

• vállalkozási szerződés;

• megbízási szerződés;

• építési, szerelési, tervezési, kutatási, utazási szerződések;

• bérleti szerződés;

• letéti szerződés;

• fuvarozási, szállítmányozási, szállítási, közüzemi szerződések;

• kölcsönszerződés;

• tartási, életjáradéki, öröklési szerződések;

• végrendelet elkészítése.

Irodánk a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (tervezetek) és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése mellett közreműködik polgári jogi jogvitákban, választott bírósági eljárásban, ellátjuk peres, valamint peren kívüli képviseletét, legyen szó tartozással, tulajdonjoggal, használati joggal, birtokjoggal, öröklési joggal vagy akár kártérítéssel kapcsolatos jogvitákról.