Impresszum:

Ezt a honlapot a Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16754 számon nyilvántartott iroda tartja fenn.

Az Iroda adószáma: 18254754-2-42.

A honlapon olvasható tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek.

A honlappal, annak tartalmával kapcsolatban illetékes: Dr. Kurucz-Kováts Gergely.