Adatkezelési tájékoztató:

1. Adatkezelő

•Adatkezelő a Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda (1114 Budapest, Eszék utca 4/B., drkkg@drkkg. hu)

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

•Az oldal megtekintése során technikai okokból rögzítésre kerülnek egyes adatok. A kezelt adatok: a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a felhasználó által használt böngésző, és az operációs rendszer típusa, a felhasználó IP címe.

•Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, amely szerint az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. Ezen szükséges adatokon túlmenően adatokat az Iroda a honlap látogatásával összefüggésben nem kezel.

•Cégprezentációk, tárgyalások

•Ha szüksége van egy reprezentatív helyre és megfelelő eszközparkra ahhoz, hogy prezentációját és tárgyalását lebonyolítsa, ezzel előlendítve cége fejlődését, felajánljuk az Ön részére irodánk tárgyalótermét tárgyalása lebonyolítása céljából.

3. Az adatkezelés célja és időtartama

•A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése technikailag elengedhetetlen. Az adatkezelés célja kizárólag statisztikák készítése, valamint a szolgáltatási igénybevételét biztosítja. Az adatokat az adatkezelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb 15 napon belül törli.

4. Hozzáférés az adatokhoz, adattovábbítás, adatfeldolgozók

•Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá. Az adatok továbbítására csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján kerülhet sor. Adatfeldolgozó igénybe vételére a honlap megjelenéséhez szükséges szerver és tárhely biztosítása céljából kerül sor.

5. A felhasználók jogai

•Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

•Amennyiben a felhasználó úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, az adatkezelő mindent megtesz a jogsértés kivizsgálása, orvoslása érdekében. Az érintettek igényeiket polgári perben is érvényesíthetik, valamint fordulhatnak az adatvédelmi biztoshoz.

7. Egyéb

•Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi. A változásokat az adatkezelő legkésőbb azok hatályba lépését megelőző nyolc napon belül közzéteszi a honlapon.